آرتوسا

هيبريد (F1)
میوه بیضی و به رنگ سفید
دارای بوته قوی با رشد متناسب
کاسبرگ بدون تیغ
عملکرد مناسب
مناسب کشت گلخانه ای و تونل های پلاستیکی و فضای باز