آلانورا

هيبريد (F1)
میوه پارتنوکارپیک از نوع خاردار
مناسب كشت گلخانه‌ای ، دوگل
اندازه ميوه متوسط 9 تا 11 سانتيمتر
دارای طعم مناسب و پربار با کیفیت عالی
مقاومت نسبی بيماری‌های ویروس موزائیک خیار (CMV) و ویروس زردی آوند خیار (CVYV)  و مقاومت بالا به سفیدک حقیقی و گموز.