آلفرد

هيبريد (F1)
خیار گلخانه ای پرگل
از نوع بلولیف (برگ آبی)
میوه کشیده و شیاردار
کیفیت و ماندگاری میوه بسیارخوب
مقاومت بالا به سفیدک حقیقی و گموز
دارای مقاومت نسبی به بیماری های ویروس کوتولگی زرد کدوئیان (CYSDV)، ویروس موزائیک خیار (CMV)، ویروس موزائیک زردی کدو (ZYMV)، ویروس لکه حلقوی پاپایا (PRSV)، ویروس موزائیک هندوانه (WMV) و ویروس زردی آوند خیار (CVYV)