آنامور

بادمجان هیبرید مناسب كشت در فضای باز و تونل پلاستیکی

ميوه كشيده و سنگین به رنگمشکی براق

زودرس

دارای بوته قوی با رشد متناسب

كاسبرگ بدون تيغ

مدت میوه دهی طولانی

عمر انبارماني بالا