آگاسی

کلم بروکلی هیبرید
قابل کشت در گلخانه و فضای باز
مناسب برای کشت در بهار و تابستان (در مناطق معتدل پاییز و زمستان)
دوره کشت 100-80 روزه بعد از انتقال نشا
دارای سرگل متراکم ویکنواخت
مقاوم به گرما، متحمل به سرما
دارای مقاومت به پوکی و ترک خوردگی
مناسب برای تازه خوری