اطلاعیه مهم:

کشاورزان محترم آگاه باشند که در سال جاری تاکنون 5 نمونه پاکت 1000 دانه بذر فلفل که در ایران به عنوان نیروین پیشنهاد شده است، توسط شرکت رکزوان هلند بررسی شده و مشخص شده است که هیچ بذر نیروین با این مشخصات در دنیا وجود ندارد.

متاسفانه افرادی در ایران از روی سادگی یا سودجویی، فریب شبکه های قاچاق بذر را خورده و در فروش این بذرهای تقلبی سهیم شده اند. به منظور جلوگیری از خسارت های احتمالی در طول فصل خواهشمند است قبل از کاشت، حتما از اصالت بذر مطمئن شوید.