اینسپیریشن

هيبريد ( F1)
فلفل بلوكی شكل و قابل برداشت به رنگ قرمز و سبز
مناسب برای كاشت در طول سال در گلخانه و تونل‌های پلاستيكی
میوه با شکل، اندازه و ضخامت مناسب
میوه به رنگ قرمز خوش رنگ و بازارپسند
بوته قوی
مدت میوه دهی طولانی
دارای مقاومت بالا به ویروس موزاييك تنباکو (TMV) نژاد 0.2
مقاومت نسبی به سفیدک پودری