بلیسا

هيبريد (F1)
فلفل رنگی و شيرين مخروطی
قابل برداشت به صورت سبز و قرمز
ماندگاری مناسب
با پوشش برگ مناسب
طول ميوه 20-17سانتيمتر به رنگ قرمز
پر بار با طعم مناسب
نسبتا مقاوم به ويروس موزاييك گوجه فرنگی
دارای مقاومت نسبی به بیماری ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی (TSWV)
مناسب برای كاشت در پاييز، بهار و تابستان در گلخانه، تونل‌های پلاستيكی و فضای باز