بیانیه فروش و تحویل کالا

 • شرایط خرید کالا
  • درخواست خرید تنها برای افراد و شرکت هایی که در سیستم شرکت به عنوان مشتری ثبت شده باشند انجام می شود.
  • پس از ثبت درخواست خرید در سیستم شرکت، نهایتا ظرف مدت یک روز پیش فاکتور برای مشتری فرستاده خواهد شد.
  • خریدار باید کلیه اطلاعات پیش فاکتور از جمله کالا، مقدار، قیمت و شرایط پرداخت، شماره موبایل، اطلاعات فاکتور رسمی، مقصد نهایی کالا، روش ارسال کالا، بیمه ی خاص درخواستی را تایید نماید.
  • خریدار از کلیه کالاهای مندرج در پیش فاکتور، شرایط نگهداری و استفاده از آن آگاهی کامل دارد.
  • خریدار باید ظرف مدت ذکر شده در پیش فاکتور نسبت به تسویه حساب آن اقدام نماید. در غیر اینصورت پیش فاکتور از سیستم حذف خواهد شد و شرکت تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.
  • پیش فاکتور تنها برای آگاهی خریدار می باشد و ارزش دیگری ندارد.
  • بر اساس ماده 12 بند 3 قانون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، انواع کود، سم، بذر و نهال از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.
  • تحویل بار در محل انبار شرکت خواهد بود. کلیه هزینه ها و مسئولیت ها از در انبار شرکت با خریدار خواهد بود.
  • پس از تسویه پیش فاکتور، با توجه به درخواست مشتری در خصوص زمان حمل، روش تحویل، بیمه و سایر موارد، اطلاعات ارسال بار ظرف مدت یک روز به اطلاع خریدار خواهد رسید.
  • تحویل بار در محل انبار توسط فردی غیر از خریدار، تنها با دریافت معرفی نامه ی رسمی از جانب خریدار امکان پذیر می باشد.
  • به دلیل رعایت مسائل مربوط به حمل و نقل و نگهداری، کالا پس از خروج از انبار شرکت قابل برگشت نخواهد بود.
  • پس از اتمام مراحل خرید، خریدار باید رسید فاکتور رسمی را به شرکت اطلاع دهد.

 

 • ضوابط خرید و فروش بذر
  • شرکت سپاهان رویش به عنوان همکار شرکت رکزوان در ایران، کلیه رقم های بذر را منطبق با استانداردهای بین المللی بذر و همچنین مطابق با استانداردها، قوانین و مقررات بذر ایران، وارد کشور نموده است. از آنجا که شرایط نگهداری بذر بعد از خروج از انبار شرکت، و نیز عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول، تغذیه و سلامت بوته و نحوه ی مبارزه با آفات و بیماری ها و همچنین تغییرات و نوسانات درجه حرارت، خارج از کنترل این شرکت بوده، و شرایط کشت بذر تابعی از شرایط اقلیمی و محیطی، آب، زمین و مدیریت مزرعه می باشد، لذا شرکت سپاهان رویش هیچگونه مسئولیتی در مورد عملکرد کمی و کیفی بذرهای فروخته شده و خسارت های احتمالی ندارد.
  • لازم است ارقام بذری که در منطقه ی مورد نظر سابقه کشت ندارند، ابتدا در سطح کوچک و بصورت نمونه کاشته شده و پس از اطمینان از تطابق آن با شرایط محلی، در سطح وسیع کشت شوند.
  • توصیه می گردد خریدار ابتدا مقدار کمی از بذر خریداری شده را کشت نموده و یا مورد آزمایش قوه نامیه قرار دهند و پس از حصول اطمینان از سبز شدن آن به کشت وسیع اقدام نماید.
  • شکایات مربوطه به قوه نامیه بذر (جوانه زنی) باید حداکثر ظرف دو ماه پس از خرید بذر به این شرکت اعلام شود. شکایاتی که پس از گذشت مدت مذکور به این شرکت واصل شود قابل قبول نخواهد بود.
  • هرگونه اعتراض در مورد بذر باید در زمانی که مزرعه مورد شکایت، قابل مشاهده و بررسی باشد به این شرکت اطلاع داده شود و امکان بازدید کارشناسان این شرکت از مزرعه فراهم گردد. چنانچه کارشناسان این شرکت تایید نمایند که بذر کاشته شده همان بذر خریداری شده از این شرکت است و پس از انجام بررسی های لازم، مورد شکایت را با ملاحظه حدود پذیرفته شده در تجارت بذر تایید کنند، آن قسمت از بذر که مورد کشت قرار نگرفته و بسته بندی آن دست نخورده باشد در مقابل استرداد بهای دریافتی پس گرفته می شود. برای بقیه بذر نیز تعهد این شرکت در مورد تامین خسارت احتمالی حداکثر تا میزان بهای دریافتی بذر کاشته شده می باشد. در این صورت مبنای داوری در مورد بذر مورد شکایت، نمونه بذری است که با همان مشخصات در انبار شرکت و یا موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور موجود می باشد.محل تحویل سفارشات بذر، انبار شرکت سپاهان رویش است و خریدار باید شخصا جهت دریافت بذر خریداری شده به محل انبار این شرکت مراجعه نماید. در صورت درخواست خریدار مبنی بر ارسال بذر، این شرکت دستورات خریدار را در مورد تحویل بذر به موسسات حمل و نقل، اجرا می نماید. در این صورت بارنامه یا رسید شرکت حمل و نقل به منزله تحویل کالا به خریدار محسوب شده و مسئولیت هرگونه تاخیر، کسری، نقصان و یا مفقود شدن بذر به عهده خریدار می باشد.
  • توزیع کنندگان بذرهای باید عین این شرایط را به خریداران خود اعلام نموده و قبولی آنان را دریافت نمایند. در غیر این صورت جوابگویی به شکایات احتمالی و تامین خسارات مربوط به عهده خود آنان خواهد بود.