دوره کارآموزی

کارآموزی، فرصتی است که سپاهان رویش برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های کشاورزی و سایر رشته های مرتبط فراهم می‌کنند تا در دوره زمانی مشخصی در شرکت کار کنند و اطلاعاتی به روز و در سطح بین المللی در زمینه کاری و تحصیلی خود به دست آورند. همچنین بتوانند با دید کلی تر برای ورود به بازار کار آماده شوند.

درخواست شرکت در دوره کارآموزی

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 1 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.