نخستین برنامه فلفل رنگی شهرستان تیران و کرون دی ماه 1401

سپاهان رویش 25 سال پیش نخستین رقم های فلفل بلوکی رنگی را از شرکت رکزوان وارد ایران نمود. در آن روزها از یک طرف آشنایی با روش تولید این محصول در گلخانه وجود نداشت، و از طرف دیگر بازار هم به هیچ عنوان فلفل سه رنگ را نمی‌شناخت. در نتیجه کارشناس هلندی شرکت رکزوان 5 بار در سال برای آموزش کشت به ایران سفر می‌کرد. همچنین از همان زمان تا کنون شرکت سپاهان رویش در کنار تولید کنندگان پیشرو فلفل گلخانه‌ای در آشنایی بازار و ایجاد بازار صادراتی تلاش نمودند. اکنون ارزش افزوده‌ی فلفل رنگی برای گلخانه‌های کشور به چند ده میلیون دلار رسیده است.
امروز هم سپاهان رویش با معرفی رقم‌هایی با بهترین عملکرد، مقاومت‌ها و کیفیت میوه، بالابردن جایگاه محصول ایران در هر بازار هدف را مبنای کار خود قراد داده است. همچنین سپاهان رویش با دانش و راهکارهای نوین در زمینه‌ی مدیریت تغذیه و حفاظت گیاه، به دنبال موفقیت کشاورز در تولید بیشتر و سالم‌تر می‌باشد.