سابل

هيبريد  (F1)
میوه گرد و بنفش
قابل کشت در گلخانه ها و تونل های پلاستیکی
پربار
بوته قوی
عملکرد مناسب
عمر انبارمانی بالا