سالی

هيبريد  (F1)
میوه بیضی و سنگین به رنگ مشکی براق
دارای بوته قوی با رشد متناسب
کاسبرگ بدون تیغ
مدت میوه دهی طولانی
مناسب کشت در گلخانه‌ها و تونل‌های کوتاه