سول‌سان

خیار گلخانه‌ای پرگل از نوع ارقام بلولیف
میوه کشیده و شیاردار
بوته قوی و پربار
ماندگاری میوه بسیار خوب
مقاومت بالا به بیماری‌های سفیدک حقیقی و گموز
دارای مقاومت نسبی بيماری‌های:
ویروس موزائیک خیار (CMV)
ویروس لکه حلقوی پاپایا (PRSV)
ویروس موزائیک  هندوانه (WMV)
 ویروس موزائیک زردی کدو(ZYMV)
ویروس زردی آوند خیار (CVYV)