سیرلا

برگ ذرت سالادی/ والریانلا ( Corn salad )  
از سبزیجات برگی خوش طعم
برگ‌ها یکنواخت ، به رنگ سبز و به شکل گرد و مناسب
متحمل به قاشقی شدن
دارای باردهی مناسب
مناسب کشت در بهار و تابستان و اوایل پاییز در فضای باز و گلخانه‌ها در اکثر مناطق ایران