شاینی‌سان

خیار گلخانه‌ای پرگل از نوع ارقام بلولیف
میوه کشیده و شیاردار
بوته قوی و پربار
ماندگاری میوه بسیار خوب
مقاومت بالا به بیماری های سفیدک حقیقی و گموز
دارای مقاومت نسبی بيماری‌های
ویروس موزائیک خیار(CMV)  و ویروس موزائیک زردی کدو (ZYMV)
قابل کشت درگلخانه‌ها بویژه در اوایل بهار و پاییز در اکثر مناطق ایران