لایر

هیبرید (F1)

میوه   بیضی و سنگین

   به  رنگ سفید و بنفش به صورت راه راه (Striped)

   گو  شت میوه سفید و بازارپسند

 مناسب کشت گلخانه ای و تونل های پلاستیکی و فضای باز

 دارای بوته قوی با رشد متناسب

 کاسبرگ بدون تیغ

 مدت میوه دهی طولانی

 عمر انبارمانی بالا

 محصول قلب سالم به سبب مصرف کم روغن در هنگام سرخ کردن