لایر

هیبرید (F1)
میوه بیضی و سنگین
به  رنگ سفید و بنفش به صورت راه راه (Striped)
گوشت میوه سفید و بازارپسند
مناسب کشت گلخانه ای و تونل های پلاستیکی و فضای باز
دارای بوته قوی با رشد متناسب
کاسبرگ بدون تیغ
مدت میوه دهی طولانی
عمر انبارمانی بالا
محصول قلب سالم به سبب مصرف کم روغن در هنگام سرخ کردن