نانتس 5 مونانتا

استاندارد
مناسب برای كشت در پاييز و بهار
شاخ و برگ قوی
زود رس
عملكرد بالا
خوش رنگ
اندازه يكنواخت، استوانه‌ای شکل و پوست صاف
مناسب برای تازه خوری