والورو

هیبرید (F1)
گوجه فرنگی گلخانه‌ای از نوع رشد نامحدود
بوته قوی، میوه بدون سبزی در ناحیه دمگل
وزن میوه 180-200 گرم، کیفیت و بازار پسندی بالا
پتانسیل عملکرد بالا با نیاز کمتر به آب و ازت
مقاومت بالا به بیماری های ویروسی: TSWV-TYLCV-TOMV (0,2)
مقاومت بالا به بیماری های قارچی: Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0Ff:A-E/
مقاومت نسبی به سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi-Mj-Ma)