والورو

هیبرید F1

گوجه فرنگی گلخانه ای از نوع رشد نامحدود

بوته قوی، میوه بدون سبزی در ناحیه دمگل

وزن میوه 180-200 گرم، کیفیت و بازار پسندی بالا

پتانسیل عملکرد بالا با نیاز کمتر به آب و ازت

مقاومت بالا به بیماری های ویروسی: TSWV-TYLCV-TOMV (0,2)

مقاومت بالا به بیماری های قارچی: Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0Ff:A-E/

مقاومت نسبی به سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi-Mj-Ma)