ویل

هيبريد (F1)
اسفناج از نوع بیبی اسفناج Baby Leaf spinach) )
قابل کشت در بهار، پاییز
دارای عملکرد بالا
دارای رنگ و طعم مناسب
مقاومت بالا به بیماری سفیدک دروغی اسفناج (نژاد 1 تا 9 ،11،12، 14 و 16)
مقاومت نسبی به بیماری سفیدک دروغی اسفناج (نژادهای 10، 13، 15 و 17)
قابل کشت در بهار، پاییز در اکثر مناطق کشت اسفناج