پارسو

هیبرید (F1)
گوجه فرنگی هیبرید زیتونی- آلویی ((Plum oval
مناسب برای كشت گلخانه‌ای در طول سال
ميانگين وزن ميوه حدود 18-16گرم
پر بار، ماندگاری خوب
میوه به رنگ قرمزو براق، خوش طعم
دارای مقاومت بالا به بیماری‌های نماتد گره ريشه،پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی(V.albo-atrum) و فوزاریومی (F:0.1.) و ویروس موزاییک گوجه فرنگی