پی جی میکس کنترل 50

کود کامل NPK برای انواع بستر کشت

پی جی میکس چه کار می کند؟

• یک بستر معمولی را تبدیل به بستر کشت با کیفیت می کند.

• باعث ایجاد ارزش افزوده در کسب و کار انواع بسترهای کشت می شود.

• دشواری ترکیب کردن کودهای شیمیایی متفاوت را از بین می برد.

• توزیع یکنواخت عناصر غذایی را در بستر کشت ایجاد می کند.

• کاربری آسانی دارد؛ بدون کلوخه شدن و ایجاد گرد و غبار

پی جی میکس چیست؟

• ترکیب کامل عناصر غذایی در هر جزء

• ساخته شده از مواد اولیه با بالاترین درجه کیفیت

• کنترل کیفی بسیار دقیق

• نسبت متعادل عناصر غذایی

• آمیخته شدن کامل و پخش یکنواخت در بستر کشت

مزیت های پی جی میکس

• توزیع یکنواخت در بستر کشت

• بدون گرد و غبار

• بدون کلوخه شدن

• بدون تفکیک شدن مواد

پی جی میکس N-total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O MgO Ca S
درصد وزنی
کنترل50 15 4/5 1 6/8 10 20 3 86/2 6/3