چارلی

هيبريد  (F1)
برگ چغندر سوئیسی (Swiss chard)  
از سبزیجات برگی خوش طعم
برگ‌ها یکنواخت
دارای طعم و عطر و عملکرد مناسب
مناسب کشت در بهار و تابستان در اکثر مناطق ایران