اصلاح کننده‌ها

لوورسون

لوورسون

ایمن ترین ترکیب برای اصلاح pH آب و خاک و پیشگیری از گرفتگی سیستم آبیاری

سالترید

سالترید

ترکیب کارآمد برای رفع مشکلات خاک های شور و سدیمی