کارابین گلد

هيبريد (F1)

خربزه از نوع Caribbean (netted rockmelon)

بوته قوی و دارای پوشش برگ مناسب

تشکیل میوه مناسب و اندازه میوه متوسط تا بزرگ

گوشت میوه به رنگ نارنجی با بریکس مناسب

سازگار با شرایط کشت در فضای باز

دارای ماندگاری خوب و بازارپسند

دارای مقاومت نسبی به Px (ex Sf):2/Aphis gossypii

مقاومت بالا به Fom:0,1,2

مناسب برای کشت فضای باز در مناطق خربزه کاری ایران