کارها

اهم فعالیت‌های این شرکت به قرار زیر است

تامین بذر 26 نوع سبزی و صیفی از شرکت رکزوان هلند
تامین انواع کودهای شیمیایی
تامین انواع اصلاح کننده‌ها
تامین انواع محرک‌های زیستی
تامین بیوکنترل‌ها با اثر باقیمانده صفر
پشتبیانی علمی و فنی از کالاها
خدمات مشاوره‌ای برای تولید محصول سالم
آموزش و توسعه نشای پیوندی
شبکه گسترده‌ی پخش در سراسر ایران