گاسپل

 فلفل شیرین بلوکی سبز
مناسب برای کاشت در طول سال در گلخانه و
تونل‌های پلاستیکی و فضای باز
قابل برداشت به صورت سبز و قرمز
بوته قوی و تشکیل میوه آسان
مدت میوه دهی طولانی
اندازه میوه بزرگ
متحمل به بیماری ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی(TSWV)
متحمل به PVY:0,1,1.2/Tm:0-3/Xcv:1-3