گرتا

هيبريد  (F1)
میوه کشیده و سنگین به رنگ مشکی
مناسب کشت در فضای باز
دارای بوته قوی با رشد متناسب
کاسبرگ بدون تیغ
مدت میوه دهی طولانی