آفیلو

آفیلو

آفیلو مزیت‌ها پیشگیری از حمله ی و آسیب عوامل خارجی دارای میزان بالای ترکیبات زیست فعال عدم ایجاد هر گونه مقاومت در آفات و بیماری ها بهبود مقاومت گیاه 100 درصد طبیعی و قابل تجزیه در طبیعت عدم آسیب به جانوران و ارگانیسم های مفید کارایی حداکثری به لطف هم افزایی میان...
آراکار

آراکار

آراکار مزیت‌ها پیشگیری از حمله ی و آسیب عوامل خارجی دارای میزان بالای ترکیبات زیست فعال عدم ایجاد هر گونه مقاومت در آفات و بیماری ها بهبود مقاومت گیاه 100 درصد طبیعی و قابل تجزیه در طبیعت عدم آسیب به جانوران و ارگانیسم های مفید کارایی حداکثری به لطف هم افزایی میان...
اسپیرو

اسپیرو

اسپیرو مزیت‌ها دور کننده ی حشرات و جوندگان تضیف کننده ی عناصر خارجی مضر دارای درصد بالای ترکیبات زیست فعال جذب حداکثری توسط گیاه 100 درصد طبیعی و قابل تجزیه در طبیعت کاهش تنش عناصر خارجی بر روی گیاه بدون ایجاد مقاومت بدون ایجاد هرگونه باقی مانده شیمیایی بر روی گیاه به...
فوس سپ

فوس سپ

فوس سپ مزیت‌ها بهبود دهنده ی عالی جذب بهبود دهنده ی کارایی محلول پاشی ها ایده آل برای همه ی گیاهان افزایش سطح تماس قطرات اسپری با کوتیکول برگ پی اچ اسیدی ایجاد هم افزایی در ترکیب با سایر محلول پاشی ها عدم آسیب به میکروب ها و باکتری های مفید. دارای ویژگی های ایده آل...
توپال

توپال

توپال مزیت‌ها افزایش توان تولید محصول و حفظ سلامت سیستم ریشه ای گیاه بهبود شرایط ریشه زایی افزایش مقاومت فیزیکی گیاه حداکثر جذب به لطف فرمول ویژه کمک به بازیابی فعالیت میکروبی خاک کاهش احتمال آلودگی ریشه در طول دوره ی رشد گیاه عدم احتمال ایجاد مسمومیت برای گیاه ایجاد...
وندان

وندان

وندان مزیت‌ها افزایش باردهی محصول به لطف حفظ سلامتی گیاه تقویت گیاه برای مقابله با شرایط محیطی با تنش بالا افزایش مقاومت فیزیکی گیاه در مقابله با بیماری ها حداکثر جذب به لطف فرمول ویژه بدون ایجاد آسیب به موجودات مفید بدون ایجاد سمیت برای گیاه ایجاد سد فیزیکی طبیعی در...