ویل

ویل

ویل هيبريد (F1) اسفناج از نوع بیبی اسفناج Baby Leaf spinach) ) قابل کشت در بهار، پاییز دارای عملکرد بالا دارای رنگ و طعم مناسب مقاومت بالا به بیماری سفیدک دروغی اسفناج (نژاد ۱ تا ۹ ،۱۱،۱۲، ۱۴ و ۱۶) مقاومت نسبی به بیماری سفیدک دروغی اسفناج (نژادهای ۱۰، ۱۳، ۱۵ و ۱۷)...