ویل

ویل

ویل هيبريد (F1)اسفناج از نوع بیبی اسفناج Baby Leaf spinach) )قابل کشت در بهار، پاییزدارای عملکرد بالادارای رنگ و طعم مناسبمقاومت بالا به بیماری سفیدک دروغی اسفناج (نژاد 1 تا 9 ،11،12، 14 و 16)مقاومت نسبی به بیماری سفیدک دروغی اسفناج (نژادهای 10، 13، 15 و 17)قابل کشت...