لانگو

لانگو

لانگو بادمجان هیبرید مناسب كشت گلخانه ای ميوه كشيده و سنگین به رنگمشکی براق دارای بوته قوی با رشد متناسب كاسبرگ بدون تيغ مدت میوه دهی طولانی عمر انبارماني بالا توصیه فنی : تراكم كشت ۲ – ۲.۵ بوته در مترمربع فاصله بين ردیف ها ۶۰- ۷۵...
آنامور

آنامور

آنامور بادمجان هیبرید مناسب كشت در فضای باز و تونل پلاستیکیميوه كشيده و سنگین به رنگ مشکی براقزودرسدارای بوته قوی با رشد متناسبكاسبرگ بدون تيغمدت میوه دهی طولانیعمر انبارمانی...
لایر

لایر

لایر هیبرید (F1) میوه بیضی و سنگین به  رنگ سفید و بنفش به صورت راه راه (Striped) گوشت میوه سفید و بازارپسند مناسب کشت گلخانه ای و تونل های پلاستیکی و فضای باز دارای بوته قوی با رشد متناسب کاسبرگ بدون تیغ مدت میوه دهی طولانی عمر انبارمانی بالا محصول قلب سالم به سبب...
سابل

سابل

سابل هيبريد  (F1)میوه گرد و بنفشقابل کشت در گلخانه ها و تونل های پلاستیکیپرباربوته قویعملکرد مناسبعمر انبارمانی...
آرتوسا

آرتوسا

آرتوسا هيبريد (F1)میوه بیضی و به رنگ سفیددارای بوته قوی با رشد متناسبکاسبرگ بدون تیغعملکرد مناسبمناسب کشت گلخانه ای و تونل های پلاستیکی و فضای...
سالی

سالی

سالی هيبريد  (F1)میوه بیضی و سنگین به رنگ مشکی براقدارای بوته قوی با رشد متناسبکاسبرگ بدون تیغمدت میوه دهی طولانیمناسب کشت در گلخانه‌ها و تونل‌های...