آگاسی

آگاسی

آگاسی کلم بروکلی هیبریدقابل کشت در گلخانه و فضای بازمناسب برای کشت در بهار و تابستان (در مناطق معتدل پاییز و زمستان)دوره کشت 100-80 روزه بعد از انتقال نشادارای سرگل متراکم ویکنواختمقاوم به گرما، متحمل به سرمادارای مقاومت به پوکی و ترک خوردگیمناسب برای تازه...