سیرلا

سیرلا

سیرلا برگ ذرت سالادی/ والریانلا ( Corn salad )  از سبزیجات برگی خوش طعمبرگ‌ها یکنواخت ، به رنگ سبز و به شکل گرد و مناسبمتحمل به قاشقی شدندارای باردهی مناسبمناسب کشت در بهار و تابستان و اوایل پاییز در فضای باز و گلخانه‌ها در اکثر مناطق...