چارلی

چارلی

چارلی هيبريد  (F1)برگ چغندر سوئیسی (Swiss chard)  از سبزیجات برگی خوش طعمبرگ‌ها یکنواختدارای طعم و عطر و عملکرد مناسبمناسب کشت در بهار و تابستان در اکثر مناطق...