بویلی

بویلی

بویلی هيبريد (F1)رازیانه (Fennel)روز کوتاه – 130 تا 140 روزهدارای عطر و طعم مناسب رازیانهبوته قویمقاوم به اکسید شدن پس از برداشتدارای باردهی خوبمناسب کشت زمستانه در مناطق معتدل و قابل برداشت در اوایل...