نانتس 5 مونانتا

نانتس 5 مونانتا

نانتس 5 مونانتا استانداردمناسب برایكشت در پاييز و بهارشاخ و برگ قویزود رسعملكرد بالاخوش رنگاندازه يكنواخت، استوانه ای شکل و پوست صافمناسب برای تازه...
مورلیا

مورلیا

مورلیا هویج هیبرید از نوع نانتس مناسب برای کشت دربهار و پاییزدوره رشد 110-90 روزهخوش رنگمتحمل به گرما و متحمل به بیماری های قارچیاندازه يكنواخت، استوانه اي شکل و پوست صافماندگاری بالا در مزرعه و...
فیدرا

فیدرا

فیدرا هویج هیبرید از نوع نانتسمناسب برای کشت دربهار و پاییزدوره رشد 140-120 روزهخوش رنگمتحمل به گرما و متحمل به بیماری‌های قارچیاندازه يكنواخت، استوانه‌ای شکل و پوست صافدارای پتانسیل عملکرد بالاماندگاری بالا در مزرعه و...