آلباترس یونیورسال

آلباترس یونیورسال

آلباترس یونیورسال مزیت‌هاویژگی‌ها کود کامل NPK محلول در آب برای تمام نیازهای تغذیه ای گیاه سرک و محلول پاشی آلباترس در ابتدا برای سرک در گیاهانی که حجم ریشه کوچکی دارند ساخته شد. اما وجود اوره با کیفیت بالا در تمامی فرمول های آلباترس، این کود را برای محلولپاشی بسیار...
آلباترس اسپیرینت

آلباترس اسپیرینت

آلباترس اسپیرینت مزیت‌هاویژگی‌ها کود کامل NPK محلول در آب برای تمام نیازهای تغذیه ای گیاه سرک و محلول پاشی آلباترس در ابتدا برای سرک در گیاهانی که حجم ریشه کوچکی دارند ساخته شد. اما وجود اوره با کیفیت بالا در تمامی فرمول های آلباترس، این کود را برای محلولپاشی بسیار...