اوماگنا

اوماگنا

اوماگنا گوجه فرنگی هیبرید گلخانه ای (F1) از نوع رشد نامحدودوزن میوه 200 تا 250 گرممیوه خوش فرم با کاسبرگ خوابیده و به رنگ قرمز بازارپسندخوشه دهی و عملکرد یکنواخت و بالا در طول دوره کشتانبار مانی بسیار بالامقاومت ها:مقاومت بالا به:ویروس پژمردگی خالدار گوجه...
TY 12

TY 12

TY 12 گوجه فرنگی هیبرید گلخانه ای (F1) از نوع رشد نامحدودوزن میوه 180 تا 200 گرم میوه خوش فرم، به رنگ صورتی بازارپسندخوشه دهی و عملکرد یکنواخت و بالا در طول دوره کشتانبارمانی بسیار بالامقاومت ها:واریته ای دو منظوره (کشت خاکی و هیدروپونیک)مقاومت بالا به:ویروس موزائیک...
پارسو

پارسو

پارسو هیبرید (F1)گوجه فرنگی هیبرید زیتونی- آلویی ((Plum ovalمناسب برای كشت گلخانه‌ای در طول سالميانگين وزن ميوه حدود 18-16گرمپر بار، ماندگاری خوبمیوه به رنگ قرمزو براق، خوش طعمدارای مقاومت بالا به بیماری‌های نماتد گره ريشه،پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی(V.albo-atrum) و...
ماسکاتل

ماسکاتل

ماسکاتل هیبرید F1از نوع گوجه فرنگی گیلاسی Cherryمناسب کشت گلخانه ایقابل برداشت به صورت خوشه ای می باشد8 تا 10 میوه در هر خوشه تولید می کند.بهتر است هرس شود تا میوه ها خوش فرمتر شوندسایز میوه 20 -18 گرمدارای مقاومت بالا به بیماریهایپژمردگی آوندی...
والورو

والورو

والورو هیبرید (F1)گوجه فرنگی گلخانه‌ای از نوع رشد نامحدودبوته قوی، میوه بدون سبزی در ناحیه دمگلوزن میوه 180-200 گرم، کیفیت و بازار پسندی بالاپتانسیل عملکرد بالا با نیاز کمتر به آب و ازتمقاومت بالا به بیماری های ویروسی: TSWV-TYLCV-TOMV (0,2)مقاومت بالا به بیماری های...
لیدرتم

لیدرتم

لیدرتم گوجه فرنگی هیبرید گلخانه ای (F1) از نوع رشد نامحدودوزن میوه 130 تا 150 گرمقابل برداشت به صورت خوشه ایمیوه خوش فرم به رنگ قرمز بازارپسندخوشه دهی و عملکرد یکنواخت و بالا در طول دوره کشتمقاومت ها:مقاومت بالا به:ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)لکه برگی خاکستری...