طرف های تجاری

صفحه اصلی/طرف های تجاری

سپاهان رویش همواره به دنبال فراهم نمودن نهاده های با کیفیت و مقرون به صرفه بوده است. برقراری تعادل میان کیفیت و قیمت همانند راه رفتن بر لبه ی باریکی است که تلاش زیادی را می طلبد. سپاهان رویش با داشتن نمایندگی برخی از معتبرترین تولید کنندگان نهاده های کشاورزی در دنیا، به طور مداوم در پی یافتن راه های جدید در ایجاد ارزش برای مشتریان خود می باشد.

فعالیت های ما

انتخاب، نوآوری، گفتگو و همکاری
a8

انتخاب

تامین بهترین نهاده های کشاورزی برای آب و خاک ایران
a3

نوآوری

افزودن دانش و فن آوری نو به داشته های موجود
a7

گفتگو

تلاش برای رساندن راه حل به نیازها
a1

همکاری

تلاش برای سود بردن تمام بازیگران زنجیره ی تولید