کارهای سپاهان رویش

صفحه اصلی/کارهای سپاهان رویش

  • تامین بذر 26 نوع سبزی و صیفی از شرکت رکزوان هلند
  • تامین انواع کودهای شیمیایی
  • تامین انواع اصلاح کننده ها
  • تامین انواع محرک های زیستی
  • تامین بیوکنترل ها با اثر باقیمانده صفر
  • پشتبیانی علمی و فنی از کالاها
  • خدمات مشاوره ای برای تولید محصول سالم
  • آموزش و توسعه نشای پیوندی
  • شبکه گسترده ی پخش در سراسر ایران