تسندرلو کرلی اینترنشنال

تسندرلو کرلی اینترنشنال، بخش کشاورزی گروه تسندرلو، تامین کننده‌ی کودهای مایع دارای ارزش افزوده، محلول و جامد برای تغذیه ی گیاه با هدف افزایش کارایی و کشاورزی پایدار است. تیم جهانی تسندرلو کرلی اینترنشنال، متشکل از مشاوران تجاری و متخصصان کشاورزی است که با تمرکز بالا بر درک نیاز مشتریان شناخته می‌شوند.
محصولات تسندرلو
کاتالوگ