چشم انداز و رسالت

صفحه اصلی/چشم انداز و رسالت

چشم انداز سپاهان رویش، بودن به عنوان یک مرجع مولف بالاترین استانداردهای صنعت کشاورزی می باشد.
رسالت ما بالابردن فاکتورهای عملکردی صنعت کشاورزی بصورت پایدار و در پی آن منفعت تمامی ذینفعان شرکت و در مقیاس بزرگتر منفعت جامعه می باشد.