کلیتِک

ترکیب ایده آل نیترات کلسیم به همراه منیزیم، بر، مس، آهن، مولیبدن و روی

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

 • فرمول اختصاصی برای رفع کمبود کلسیم، به خصوص در شرایط کمبود ناشی از عدم تعادل عناصر غذایی
 • کارایی جذب بسیار بالا به لطف عوامل بهبوده دهنده
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

 • نیتروژن کل (N): 10 % وزنی-وزنی (15 % وزنی- حجمی)
 • نیتروژن نیتراتی (N): 10 % وزنی-وزنی (15 % وزنی- حجمی)
 • کلسیم(CaO) محلول در آب: 15 % وزنی-وزنی (22.5 % وزنی- حجمی)
 • منیزیم (MgO) محلول در آب: 2 % وزنی – وزنی (3 % وزنی-حجمی)
 • آهن(Fe) محلول در آب و کلات شده با EDTA:مقدار 0.05 % وزنی – وزنی (0.08 % وزنی-حجمی)
 • منگنز(Mn) محلول در آب : 0.1 % وزنی – وزنی (0.15% وزنی-حجمی)
 • مس(Cu) کلات شده با EDTA و محلول در آب: 0.04 % وزنی-وزنی (0.06 % وزنی-حجمی)
 • روی (Zn) محلول در آب: 0.02 % وزنی – وزنی (0.03% وزنی-حجمی)
 • بُر(B) محلول در آب: 0.05 % وزنی-وزنی (0.08 % وزنی-حجمی)
 • مولیبدن (Mo)محلول در آب : 0.001 % وزنی – وزنی (0.002% وزنی-حجمی)
 • پایدار در pH: از 4 تا 9

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

محلول پاشی:
درختان میوه : 4 تا 6 لیتر در هکتار طی 3 تا 5 مرحله هر 8 تا 12 روز یکبار از زمان ریزش گلبرگ ها.
مرکبات، انگور و زیتون: 4 تا 6 لیتر در هکتار طی 2 تا 4 مرحله هر 12 تا 14 روز یکبار از زمان تشکیل میوه.
سبزیجات( فلفل، کدوییان، توت فرنگی و گوجه ها): 3 تا 5 لیتر در هکتار هر 12 تا 14 روز شروع از زمان تشکیل میوه.
کاهو : 4 لیتر در هکتار با فاصله 7 تا 10 روز فاصله از زمان کامل شدن برگها تا 10 روز قبل از برداشت.
جهت اطمینان از پوشش کامل سطح برگ، بسته به نوع گیاه، محلول پاشی را با مصرف حداقل 150 تا 200 لیتر آب در هکتار، انجام دهید. محلول پاشی را زمانی انجام دهید که تا 3 الی 4 ساعت پس از استفاده پیش بینی بارندگی نشده باشد( باران باعث شسته شدن مواد محلول پاشی شده از روی سطح برگ می شود). pH محلول تانک نباید کمتر از 4.5 باشد.
مصرف خاکی:
همه محصولات : 6 تا 10 لیتر در هکتار

سازگاری:

کلیتک با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی به جز محلول های دارای سولفات و فسفات قابل اختلاط است. توصیه می شود قبل از اختلاط تست کنید و با کارشناس رسمی منطقه مشورت کنید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

قبل از مصرف تکان دهید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. هنگام مصرف نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب و آتش نگهداری شود . نکات ایمنی رعایت شود. و از وسایل و پوشاک حفاظتی استفاده کنید. حتما از ماسک استفاده شود. نکات ایمنی رعایت شود طبق دستور مصرف کنید و در ظرف خود نگهداری شود. در صورت هر گونه ابهام با کارشناسان رسمی مشوررت کنید.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید