کُنان – Conan RZ F1

پایه پیوندی ویژه بادمجان

پایه پیوندی ویژه بادمجان

مشاهده جزئیات بیشتر محصول

این رقم برایتان جالب است؟ با پر کردن فرم زیر با ما در ارتباط باشید و ما در کمترین زمان با شما تماس می گیریم:


  مشخصات

  نام رقم
  کُنان – Conan RZ F1
  نوع گیاه
  پایه پیوندی ویژه بادمجان
  IR (مقاومت نسبی)
  Vd/Me/Mi
  مشخصات رقم
  • هیبرید ( F1)
  • پایه پیوندی جهت پیوند به بادمجان
  • سبب افزایش مقاومت بوته
  • مقاومت نسبی به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد گره ریشه
  • مناسب کشت جهت نشا پیوندی ویژه بادمجان