فاینال کا

محلول اختصاصی با غلظت بالای پتاسیم به همراه نیتروژن

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

  • فرم ویژه پتاسیم با حداکثر غلظت
  • حاوی عامل ضد رسوب ویژه برای حداکثر جذب
  • فاقد سولفات و نیتروژن به فرم نیتریک و آمونیم
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

  • پتاسیم(K2O) : محلول در آب : 31% وزنی –وزنی(46.5 % وزنی-حجمی)
  • نیتروژن کل(N): 3 % وزنی- وزنی (4.5 % وزنی-حجمی)
  • نیتروژن اوره (N): 3 % وزنی – وزنی(4.5%وزنی حجمی)

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

محلول پاشی:
در چغندرقند: 1 بار محلول پاشی 5 تا 10 لیتر در هکتار در مرحله ی 15 برگی. پس از پوشش کامل ردیف ها توسط برگ ها، محلول پاشی نکنید.
توت فرنگی: 5 تا 7 مرحله محلول پاشی 2 لیتر در هکتار با شروع از مرحله ی گلدهی و تکرار در دوره رشد میوه تا 15 روز قبل از برداشت.
سیب زمینی: 4 بار محلول پاشی 3 لیتر در هکتار بعد از پوشش کامل مزرعه و در مرحله ی پر کردن غده ها.
مرکبات: 3 تا 5 مرحله محلول پاشی 2 تا 3 لیتر در هکتار در دوره ی رشد میوه ها.
درختان میوه های دانه دار: 5 بار محلول پاشی 2 تا 3 لیتر در هکتار در طول دوره ی رشد میوه.
درختان میوه های هسته دار: 5 مرحله محلول پاشی 2 تا 3 لیتر در هکتار با شروع از مرحله ی سفت شدن هسته.
انگور: 3 بار محلول پاشی 2 تا 3 لیتر در هکتار در زمان تغییر رنگ میوه.
تره فرنگی: 3 تا 5 مرحله محلول پاشی 4 لیتر در هکتار در دوره ی رشد میوه. توصیه می شود به دلیل احتمال بارندگی و به طبع آن شسته شدن کود از روی برگ ها و سایر قسمت های هوایی در فصول زمستان و پاییز، تعداد محلول پاشی ها را در این فصول افزایش دهید.
هویج و کرفس: 5 بار محلول پاشی 3 لیتر در هکتار با شروع از مرحله ی 10 برگی تا مرحله ی رشد میوه.(پایان دوره)
کلم و گل کلم: 3 بار محلول پاشی 4 تا 5 لیتر در هکتار از مرحله ی 6 برگی تا مرحله ی رشد میوه.
خیار و خانواده ی کدوییان: 1 بار محلول پاشی 2 لیتر در هکتار قبل از اولین گلدهی. 3 تا 5 مرحله محلول پاشی 2 لیتر در هکتار در طول دوره ی رشد میوه.
اسفناج: 3 بار محلول پاشی 2 تا 3 لیتر در هکتار، هر 10 روز یکبار بعد از پوشش کامل ردیف های کشت تا 15 روز قبل از برداشت. 4 تا 5 مرحله محلول پاشی 2 تا 3 لیتر در هکتار در ارقام زود رس توصیه می شود.
پیاز و سیر: 4 بار محلول پاشی 3 لیتر در هکتار قبل از شروع تشکیل پیاز تا آغاز پیری گیاه.
گل و گیاهان زینتی: 4 تا 5 مرحله محلول پاشی 2 تا 3 لیتر در هکتار در دوره ی رشد رویشی گیاه.
ملون ها: 2 بار محلول پاشی 3 لیتر در هکتار با شروع از مرحله ی 6 برگی تا شروع رشد میوه.
گوجه، فلفل و بادمجان: 1 بار محلول پاشی 2 لیتر در هکتار قبل از گلدهی. 3 تا 5 مرحله محلول پاشی 2 لیتر در هکتار در طول دوره ی رشد میوه.
برای نتیجه گیری بهتر زمانی محلول پاشی را انجام دهید که سطح برگ ها مرطوب نباشد. جهت اطمینان از پوشش کامل سطح برگ، بسته به نوع گیاه، محلول پاشی را با مصرف حداقل 150 تا 200 لیتر آب در هکتار، انجام دهید. محلول پاشی را زمانی انجام دهید که تا 3 الی 4 ساعت پس از استفاده پیش بینی بارندگی نشده باشد( باران باعث شسته شدن مواد محلول پاشی شده از روی سطح برگ می شود). این محصول در صورت اختلاط با مواد شیمیایی قلیایی هیدرولیز می شود. قبل از اختلاط با مواد قلیایی، محلول تانک کود را را با محصولاتی همچون اسپری پلاس (محصول شرکت تریدکورپ) مخلوط کرده و pH نهایی را به خنثی و یا کمی اسیدی تغییر دهید. این مراحل را دنبال کنید:
1. تانک را تا 80 درصد ظرفیت آن با آب پر کنید.
2. همزن تانک را روشن کرده و اسپری پلاس را مطابق توصیه های موجود بر روی برچسب آن به تانک اضافه کنید.
3. فاینال کا را به مقدار توصیه شده به محلول نهایی اضافه کنید.
4. محصول دیگری که قصد اختلاط آن را با فاینال کا دارید به تانک اضافه کنید. pH را چک کرده و تانک را با آب پر کنید.
5. هم اکنون محلول بدست آمده، آماده ی محلول پاشی است.

آبیاری قطره ای:
مقدار عمومی مصرف 40 تا 60 لیتر در هکتار می باشد که بایستی به چند بخش تقسیم شده و در طول دوره ی رشد گیاه، خصوصا مرحله ی اوج رشد میوه، تقسیم شود.

سازگاری:

با انواع سم و کود رایج در کشاورزی به جز ترکیبات اسیدی قابل اختلاط است.
توصیه می شود قبل از اختلاط در مقیاس کوچک امتحان کنید و از کارشناسان رسمی مشورت بخواهید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

قبل از مصرف تکان دهید. در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب و آتش نگهداری شود .دور از دسترس کودکان نگهداشته شود. نکات ایمنی رعایت شود.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید