فوس سُپ

افزایش دهنده‌ی اثربخشی محلول پاشی‌ها با کارایی چندگانه و بدون نمک فسفونات

محصول شرکت ایدای نیچر اسپانیا

 • موثر بر تخم آفات بدون ایجاد باقیمانده
 • شستشوی کپک دوده ای (فوماژین)
 • افزایش پخش، چسبندگی و حلالیت مواد همراه
 • رفع تنش و شادابی گیاه به دلیل دارا بودن مواد فسفری
مشاهده جزئیات بیشتر محصول
 • فسفر قابل استفاده: 8% وزنی- وزنی
 • نیتروژن آمونیومی: 1% وزنی- وزنی
 • نیتروژن اوره: 9% وزنی- وزنی
 • نیتروژن کل: 10% وزنی- وزنی
 • کمپلکس شده با تکنولوژی HPC
 • محلول پاشی: 0.5 تا 2 در هزار (روی گیاهان زینتی استفاده نشود)
 • از فوس سپ، در ترکیب با سایر سموم (شیمیایی و ارگانیک) برای افزایش کارایی محلول پاشی استفاده می شود.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید