هیومیستار

اصلاح کننده آلی

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

  • مایع غلیظ هیومیک اسیدهای مایع استخراج شده از لئوناردیت آمریکا
  • نسبت ایده آل هیومیک/فولویک اسید
  • حلالیت 100 درصد با خلوص بالا
  • بدون فلزات سنگین و عناصر پر خطر
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

  • کل عصاره هیومیک: 15% وزنی- وزنی (16.5 % وزنی- حجمی)
  • هیومیک اسید:12%وزنی-وزنی (13.2% وزنی- حجمی)
  • فولویک اسید:3%وزنی-وزنی (3.3 % وزنی-حجمی)
  • پتاسیم(K2O) محلول در آب: 5% وزنی-وزنی (5.5 % وزنی-حجمی)

هیومیستار، اصلاح کننده ی طبیعی خاک بر پایه ی هیومیک و فولیک اسید استخراج شده از لئوناردیت آمریکایی می باشد. فرم مایع هیومیستار، امکان استفاده ی این محصول را پس از کشت و در گیاهان توسعه یافته، به منظور تسهیل جذب و آزاد سازی عناصر غذایی، اصلاح فیزیکی- شیمیایی و بهبود ویژگی های بیولوژیکی خاک را برای کشاورزان فراهم می آورد.

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

مصرف عمومی: 30 تا40 لیتر در هکتار در طول دوره رشد. طی4 یا 5 مرحله و هر مرحله 8 تا 15 لیتر در هکتار در زمانهای همراه یا پس از انتقال نشا، قبل گلدهی و بعد از تشکیل میوه و رشد میوه. گیاهان چند ساله بعد از گل دهی.
مصرف خاکی (آبیاری قطره ای):
گیاهان باغی و گل ها: مقدار کل40 تا 50 لیتر در هکتار، که به طور هفتگی مصرف می شود از یک هفته بعد از کاشت یا انتقال نشا. بهتر است با مقدار 2.5 تا 3 لیتر در هکتار شروع شود و به 1.5 تا 2 لیتر در هکتار در پایان مرحله رشد کاهش یابد.
آبیاری غرقابی: مقدار کل50 لیتر در هکتار، طی 4 تا 5 مرحله تقسیم شود زمان سبز شدن یا یک هفته بعد از انتقال نشا و بقیه در طول دوره در مرحله ی بیشترین رشد، گلدهی، تشکیل و توسعه میوه مصرف شود.
پاشیدن روی کل منطقه: 50 لیتر در هکتار در طول مراحل ابتدای رشد (قبل، همزمان یا بلافاصله بعد از کشت یا انتقال نشا) با حداقل مصرف 200 لیتر آب در هکتار. پاشیدن در محل مشخص (مثلا ردیف کشت) 25 لیتر در هکتار در طول مراحل ابتدای رشد (قبل، همزمان یا بلافاصله بعد از کشت یا انتقال نشا) با حداقل مصرف 200 لیتر آب در هکتار.
گیاهان چند ساله:
آبیاری قطره ای: مقدار کل50 تا 70 لیتر در هکتار، هر دو الی سه هفته یکبار مصرف شود از زمان سبز شدن
آبیاری بارانی: مقدار کل60 تا 80 لیتر در هکتار، که به مراحل مختلف تقسیم می شود.
کشت های زراعی( ذرت، چغندر قند، یونجه، سیب زمینی و...) : 15 تا 25 لیتر در آبیاری
غنی سازی بستر کشت: اختلاط با بستر کشت به نسبت 1 لیتر در هزار لیتر بستر کشت

سازگاری

با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی قابل اختلاط است به جز نیترات کلسیم، روغن های معدنی، ترکیبات اسیدی و علف کش های ناسازگار با ترکیبات آلی. توصیه می شود قبل از اختلاط در مقدار کم امتحان شود و از کارشناس رسمی مشورت بخواهید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری

قبل از مصرف تکان دهید. هنگام مصرف نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب و آتش نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. نکات ایمنی رعایت شود. و از وسایل و پوشاک حفاظتی استفاده کنید.طبق دستور مصرف کنید و در ظرف خود نگهداری شود.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید