فیلگیرین

عصاره جلبک دریایی استخراج شده به روش سرد، 100% عصاره خالص جلبک آسکوفیلوم نودوسم

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

  • عصاره خالص جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسم به روش استخراج سرد
  • حفط تمامی مواد فعال به صورت قابل جذب و استفاده برای گیاه
  • ایده آل برای پیشگیری از تنش های محیطی و حفظ قابلیت رشد گیاه
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

  • ماده خشک( عصاره جلبک خشک): 15% وزنی - وزنی(16.5%وزنی حجمی)

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

محلول پاشی:
150 تا 300 سی سی در 100 لیترآب در هر بار مصرف. بیشتر از 3 لیتر در هکتار و مقدار توصیه شده مصرف نشود.
درختان میوه و بوته ها: در زمان جوانه زنی، قبل از گلدهی، تشکیل میوه و مرحله ابتدای میوه دهی و از گلدهی تا رشد و توسعه میوه.
گیاهان باغی، خانواده لگوم ها(لوبیا و..) : در مرحله 2 تا 4 برگی یا یک هفته بعد از انتقال نشا، قبل از گلدهی، مرحله تشکیل میوه و ابتدای مراحل رشد میوه.
سبزیجات برگی: در مرحله 2 تا 4 برگی یا یک هفته بعد از انتقال نشا و تکرار هر دو هفته یکبار.
سبزیجات ریشه ای، غده ای یا پیاز: در مرحله 2 تا 4 برگی و یک یا دو مرحله مصرف دیگر هر 2 هفته یکبار.
مصرف در نشاخانه ها و افزایش قدرت جوانه زنی بذر: ماکزیمم غلظت 1.5 در هزار. مصرف ویژه برای تحریک تشکیل میوه: 1.5 تا 2 لیتر در هکتار 2 تا 4 مرحله مصرف قبل و بعد از گلدهی.
در طول دوره تنش برای پیشگیری از توقف رشد: 1 تا 2 لیتر در هکتار هر 2 هفته یکبار.
مصرف برای کاهش تنش شوری: 1.5 تا 2 لیتر در هکتار مصرف هفتگی از طریق آبیاری قطره ای
برای کارایی بیشتر روی اندام خشک بپاشید. با حداقل 150 تا 200 لیتر آب در هر هکتار .3 تا 4 ساعت بعد از محلولپاشی نباید بارندگی باشد.
آبکود/ آبیاری قطره ای:
همه گیاهان: مصرف مقدار 1 تا 2 لیتر در هکتار هر دو هفته یکبار برای حفظ طولانی واکنش محصول.

سازگاری:

فیلگیرین با اکثر ترکیبات رایج در کشاورزی مخلوط می شود. توصیه می شود قبل از اختلاط تست و با کارشناس منطقه مشورت کنید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

دور از دسترس کودکان نگهداشته شود. از آب و غذای و علوفه حیوانات دور نگهداشته شود. قبل از مصرف تکان دهید. در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب و آتش نگهداری شود. در ظرف خودش نگهداری شود. طبق دستور و با نظر کارشناس محلی مصرف شود. قبل از مصرف تکان دهید. برای نتیجه گیری بهتر در دمای 5 تا 40 درجه سانتیگراد نگهداری کنید. اگر احتمال یخ زدگی وجود دارد، محصول را بالاتر از سطح زمین قرار دهید. در معرض تغییرات شدید دمایی قرار ندهید. اکسیداسیون و تغییر رنگ عصاره از سبز به قهوه ای در مجاورت هوا طبیعی است و کیفیت و کارایی آن ثابت است. بطری باز به دلیل تماس با هوا به سرعت اکسیده خواهد شد.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید