سویل فرست اس آی

مایع غلیظ شده هیومیک با فولویک اسید به همراه سیلسیم

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

 • افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه
 • اصلاح ساختمان خاک و افزایش حاصلخیزی آن
 • افزایش مقاومت گیاه به خسارت آفات و بیماری های قارچی
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

 • کل عصاره هوموس: 8/11 درصد وزنی- حجمی
 • هیومیک اسید: 4/9 درصد وزنی- حجمی
 • فولویک اسید: 4/2 درصد وزنی- حجمی
 • سیلیس( SiO2): 7 درصد وزنی- حجمی
 • پتاسیم( K2O): 9/3 درصد وزنی- حجمی
 • مایع قابل حل درآب به رنگ تیره

مزیت ها

اصلاح خاک:

 • افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه
 • اصلاح ساختمان خاک و افزایش حاصلخیزی آن
 • تحریک فعالیت موجودات خاکزی
کاهش تنش:
 • کاهش تنش های شوری
 • کاهش تنش ناشی از مسمومیت عناصر سنگین (آلومینیوم، کادمیوم) و مسمومیت آهن، منگنز و بر
 • کاهش اثر تنش های محیطی بوسیله بهینه کردن انتقال عناصر غذایی و افزایش مقاومت در برابر دما
سلامتی گیاه:
 • تقویت سیستم دفاعی گیاه با تحریک تولید فیتوالکسین و افزایش استحکام دیواره
 • افزایش مقاومت گیاه به خسارت آفات و بیماری های قارچی
 • افزایش عمر انبارداری محصول
 • مجاز به استفاده در کشت های ارگانیک بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

به زودی

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید