تیو کل

تیوسولفات کلسیم Thio-Cal

محصول شرکت تسندرلو بلژیک

تیوکل، کود نسل جدید منحصر بفرد تسندرلو برای تامین همزمان کلسیم مورد نیاز گیاه در خاک های قلیایی، با خاصیت اصلاح کنندگی است.

مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

 • کلسیم (CaO): 8.2 % وزنی/وزنی
 • سولفور تری اکسید (SO3): 25 % وزنی/وزنی
 • دامنه ی pH: بین 6.8 - 8.8
 • درختان جوان و انگور: 15 تا 30 لیتر در هکتار در طول دوره ی رشد. 5 تا 10 لیتر در هکتار در هر بار مصرف تکرار با فاصله ی 10 تا 14 روز
 • درختان بالغ و انگور: 20 تا 40 لیتر در هکتار در طول دوره ی رشد. 5 تا 10 لیتر در هکتار در هر بار مصرف تکرار با فاصله ی 7 تا 10 روز
 • سبزیجات و گیاهان ردیفی (فضای باز): 12 تا 20 لیتر در هکتار در طول دوره ی رشد. 5 تا 10 لیتر در هکتار در هر بار مصرف. در صورت نیاز، 4 تا 5 بار تکرار شود.
 • گیاهان گلخانه ای: 40 تا 80 لیتر در هکتار. 5 تا 10 لیتر در هکتار در هر بار مصرف و تکرار با فاصله ی 7 تا 10 روز.
 • محلو پاشی:برای محلول پاشی، از میزان کافی آب جهت پوشش کامل مزرعه استفاده شود.
 • گیاهان رزاعی: 2 تا 8 لیتر در هکتار
 • گلخانه: 2 تا 3 در هزار
 • درختان میوه: 2 تا 3 در هزار

اختلاط پذیری

تیوکال، با اغلب کودهای مورد استفاده در کشاورزی، به غیر از فسفات ها، سولفات ها و ترکیبات تیوسوفات آمونیم قابل ترکیب است. جهت ترکیب با سایر کود/ سم مایع، بهتر است اختلاط به این ترتیب انجام شود: آب+سم + تیوکال و یا سایر کودهای مایع. با کودهای اسیدی با اسیدیته ی زیر 6 مخلوط نشود توصیه می شود قبل از هر گونه اختلاط، در سطح کوچک تست شود.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید